Catallaxy

volume 1 Issue 1 december 2016

<br>Volume 1 Issue 1</br><br>December 2016</br>

Volume 1 Issue 1

December 2016

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 1–3

  • Paulina Piórkowska

Analiza koncentracji sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w wybranych regionach Polski / ss. 5–16

  • Maciej Zygadlewicz

Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny / ss. 17–29

  • Paulina Bernacka

Makroekonomiczne determinanty bezrobocia na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych w latach 2000–2016 / ss. 31–38