Catallaxy

Catallaxy

Volume 2 Issue 1 June 2017, ss. 37–45

Waluty wirtualne w kontekście teorematu regresji Ludwiga von Misesa

Autor:

Anna Wiśniewska 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2017

doi: 10.24136/cxy.v2i1.4.

Cytowanie:

Wiśniewska, A. (2017). Waluty wirtualne w kontekście teorematu regresji Ludwiga von Misesa. Catallaxy, 2(1): 37–45. doi:10.24136/cxy.v2i1.4.

Abstrakt

Motywacja: Dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych, zapoczątkowany przez powstanie bitcoina, stawia przed teoretykami ekonomii wiele wyzwań. Jednym z problemów przez nich podnoszonych jest kwestia spełniania przez waluty wirtualne teorematu regresji. Problem ten jest główną przeszkodą w uznaniu określonych walut wirtualnych za pieniądz. Dotychczasowe badania w tym zakresie obejmują prawie wyłącznie bitcoina i jedynie sygnalizują problem przy okazji innych rozważań.

Cel: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu waluty wirtualne spełniają teoremat regresji L. von Misesa.

Wyniki: W artykule przyjęto założenie, że te kryptowaluty, powstałe w ramach projektów, których nie były bezpośrednim celem, mają większe szanse na posiadanie wartości niepieniężnej niż te, których wykreowanie było głównym celem projektu, tzn. takie, które miały za zadanie stać się pieniądzem. Przeprowadzona analiza studiów przypadku trzech kryptowalut: bitcoin, ether oraz factoid wykazała, że określenie wartości niepieniężnej poszczególnych walut wirtualnych, nie zawsze jest możliwe oraz zasadne. W przypadku bitcoina można uznać, że nie narusza on teorematu regresji, a wręcz posiada wiele cech niepieniężnych. Pozostałe dwie kryptowaluty, jak dotąd, nie pełnią funkcji płatniczej poza projektem, w ramach którego powstały.

Słowa kluczowe:

bitcoin; waluty wirtualne; teoremat regresji

  JEL:

B13; E49; G19

Bibliografia

 • CoinMarketCap. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://coinmarketcap.com.
 • Cryptonews. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://cryptonews.pl.
 • Davidson, L., i Block, W.E. (2015). Bitcoin, the regression theorem, and the emergence of a new medium of exchange. Quarterly Journal of Austrian Economics, 18(3).
 • Douma, S. (2016). Bitcoin: the pros and cons of regulation. Pobrane 09.05.2017 z https://openaccess.leidenuniv.nl.
 • EBC. (2012). Virtual currency schemes. Pobrane 09.05.2017 z http://www.ecb.europa.eu.
 • Ethereum. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://www.ethereum.org.
 • Factom. (2017). Pobrane 15.05.2017 z https://www.factom.com.
 • FATF. (2014). Virtual currencies. Key definitions and potential AML/CFT Risks. Pobrane 18.02.2015 z http://www.fatf-gafi.org.
 • Forbes. (2017). Technologia blockchain może zrewolucjonizować tradycyjne systemy płatnicze. Pobrane 15.05.2017 z http://www.forbes.pl.
 • Koening, A. (2016). A beginners guide to Bitcoin and Austrian Economics. Munchen: FinanzBuch Verlag.
 • Lee, D.K.C., i Lam, P.N. (2015). Introduction to bitcoin. W: D.K.C. Lee (red.), Handbook of digital currency. Bitcoin, innovation, financial instruments and big data. San Diego: Academic Press. doi:10.1016/B978-0-12-802117-0.00001-1.
 • Malekzadeh, A.R. (2015). Should fiat money be replaced with virtual currencies? Pobrane 09.05.2017 z http://www.e-ir.info.
 • Mises, L. von (1954). The theory of money and credit. New Haven: Yale University Press.
 • Olafsson, I.A. (2014). Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian school of economic thought. Pobrane 09.05.2017 z http://skemman.is.
 • Pattison, M.L. (2011). Buying into Bitcoin: An Austrian analysis of the virtual currency’s sustainability. Pobrane 09.05.2017 z http://www2.gcc.edu.
 • Rothbard, M.N. (2011). Argumenty za prawdziwym złotym dolarem. W: L. Rockwell (red.), Austriacy o standardzie złota. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Schlichter, D. (2012). The death of banks — and the future of money. Pobrane 09.05.2017 z http://www.goldmadesimplenews.com.
 • Sieroń, A. (2013). Czym jest Bitcoin? Ekonomia — Wroclaw Economic Review, 19(4).
 • Surda, P. (2014). The origin, classification and utility of Bitcoin. doi:10.2139/ssrn.2436823.
 • WeUseCoins. (2017). What is Factom? Pobrane 15.05.2017 z https://www.weusecoins.com.
 • Wiśniewska, A. (2016). Bitcoin as an example of virtual currency. Institute of Economic Research Working Papers, 1.