Catallaxy

volume 3 Issue 1 June 2018

<br>Volume 3 Issue 1</br><br>June 2018</br>

Volume 3 Issue 1

June 2018

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 1–3

  • Elżbieta Jakubów

Konkurencyjność instytucjonalna państw OECD  / ss. 5–15

  • Marek Kapera

Analiza determinantów rozmiaru grup społecznych jednostek  /ss. 17–25

  • Kamil Pastor

Determinanty absorpcji środków z perspektywy finansowej 2007–2013 na poziomie powiatów  /ss. 27–39

  • Robert Prus

Wpływ brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii  /ss. 41–53

  • Damian Pudło

Czynniki determinujące zmiany na rynku kryptowalut  /ss. 55–64