Catallaxy

volume 4 Issue 2 December 2019

<br>Volume 4 Issue 2</br><br>December 2019</br>

Volume 4 Issue 2

December 2019

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 83–85

  • Marta Jakubowska

Szara strefa w gospodarce i metody jej zwalczania w zakresie ograniczania skali nierejestrowanych transakcji / ss. 87–85

  • Damian Kowalski

Neoliberalizm szkoły chicagowskiej a kryzys gospodarczy XXI wieku w Stanach Zjednoczonych / ss. 95–101

  • Anna Laskowska

Zielone obligacje skarbowe jako sposób finansowania zadań publicznych  / ss. 103–111

  • Paulina Pukin

Wpływ wprowadzenia euro na handel państw członkowskich unii monetarnej  / ss. 113–122