Loading...

Catallaxy

Zakres tematyczny i cel

Catallaxy (e-ISSN 2544-090X) jest recenzowanym, elektronicznym czasopismem naukowym, publikowanym na zasadzie wolnego dostępu w częstotliwości półrocznej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje obszar nauk społecznych dotyczących dziedziny nauk ekonomicznych i mieszczących się w dyscyplinach ekonomia i finanse. Czasopismo publikuje artykuły o charakterze naukowym i przeglądowym prezentujące wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym lub analitycznym. Preferowane są artykuły wykorzystujące metody ekonometryczne i statystyczne, które zestawiają ze sobą teorię ekonomiczną z empirycznymi danymi. Szczegółowa tematyka z uwzględnieniem klasyfikacji Journal of Economic Literature (JEL):

 • Makroekonomia i ekonomia monetarna (E);
 • Mikroekonomia (D);
 • Ekonomia finansowa (G);
 • Ekonomia instytucjonalna (B52);
 • Ekonomia matematyczna (C);
 • Ekonomia międzynarodowa (F);
 • Ekonomia pracy (J);
 • Ekonomia rozwoju (O);
 • Ekonomia wzrostu (O);
 • Finanse publiczne (E6);
 • Historia myśli ekonomicznej (B).

podstawowe informacje

e-ISSN: 2544-090X

DOI: 10.24136

Wydawca: Instytut Badań Gospodarczych (główny wydawca), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu (współpraca)

Kraj: Polska

Charakter czasopisma: elektroniczne czasopismo naukowe

Częstotliwość: rocznik (2016 rok), półocznik (od 2017 roku)

Grupa docelowa: czasopismo kierowane jest w szczególności do studentów i doktorantów nauk ekonomicznych

Język: język polski i język angielski (British English)

Dostęp: periodyk oferuje dostęp do zawartości w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons (CC-BY 4.0)

serwisy indeksowe i cytatorskie

Członkostwo

    

numer aktualny

<br>Volume 3 Issue 2</br><br>December 2018</br>

Volume 3 Issue 2

December 2018

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

Online first

<br>ONLINE</br><br>FIRST</br>

ONLINE

FIRST

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ