Catallaxy

Catallaxy

Volume 2 Issue 2 December 2017, ss. 59–70

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekonomiczne

Autor:

Adam Pogorzelski 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 31.12.2017

doi: 10.24136/cxy.v2i2.1.

Cytowanie:

Pogorzelski, A. (2017). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekonomiczne. Catallaxy, 2(2): 59–70. doi:10.24136/cxy.v2i2.1.

Abstrakt

Motywacja: Kwestia energetyki jest zagadnieniem, które systematycznie powraca do debaty politycznej. Obecnie w opinii publicznej brakuje konsensusu dotyczącego optymalnej struktury pozyskiwania energii, która miałaby zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Chęć ukazania związku między bieżącą sytuacją polskiej energetyki a bezpieczeństwem energetycznym Polski, była głównym motywem wyboru tematu niniejszego artykułu.

Cel: Celem artykułu jest ukazanie związku między wykorzystaniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwem energetycznym Polski w kontekście aspektów ekonomicznych.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano zbyt niski poziom dywersyfikacji źródeł energii, nadmierną zależność importową od Rosji, znaczną energochłonność gospodarki oraz bezzasadne, nadmierne wsparcie dla branży górniczej. Na podstawie przeprowadzonej analizy można jednak zaobserwować też stopniową poprawę sytuacji Polski w przytoczonych kwestiach.

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo energetyczne; konwencjonalne źródła energii; odnawialne źródła energii; energetyka

  JEL:

Q40; Q42; Q43; Q48

Bibliografia

 • Baca-Pogorzelska, K. (2016). Górnictwo w Polsce: szanse i zalety vs wady i ryzyka. Pobrane 16.05.2017 z https://www.obserwatorfinansowy.pl.
 • BP. (2017). Statistical review of world energy. Pobrane 28.09.2017 z http://www.bp.com.
 • European Commission. (2016). EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016. Pobrane 21.10.2017 z https://ec.europa.eu.
 • Eurostat. (2017). Pobrane 21.10.2017 z http://ec.europa.eu.
 • Gawlik, P. (2009). Ukraińskie MSZ: Rosja może tak postąpić z każdym. Pobrane 15.05.2017 z http://www.rp.pl.
 • Gaz-system. (2017). Pobrane 02.04.2017 z http://www.gaz-system.pl.
 • GUS. (2015a–2016a). Energia ze źródeł odnawialnych w latach 2014–2015. Pobrane 26.04.2017 z http://stat.gov.pl.
 • GUS. (2011b–2016b). Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2010–2015. Pobrane 01.04.2017 z http://stat.gov.pl.
 • GUS. (2017). Energia 2017. Pobrane 21.10.2017 z http://stat.gov.pl.
 • IEA. (2017). Energy policies of IEA countries. Poland. 2016 review. Pobrane 03.04.2017 z https://www.iea.org.
 • Księżopolski, K.M. (2013). Wpływ odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. W: K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, i A.E. Sulowska (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji. Warszawa: Elipsa.
 • Money. (2016). Ruszył strategiczny Terminal Naftowy PERN w Gdańsku. Pobrane 16.05.2017 z http://www.money.pl.
 • Pogorzelski, A. (2017). Konwencjonalne i odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010-2015. Nieopublikowana praca licencjacka. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Polskie LNG. (2017). Pobrane 23.05.2017 z http://www.polskielng.pl.
 • Pronińska, K.M. (2013). Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Polski. W: K.M. Księżopolski, K.M. Pronińska, i A.E. Sulowska (red.), Odnawialne źródła energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji. Warszawa: Elipsa.
 • Słomski, D. (2017). Nord Stream II. Co oznacza dla Polski rozbudowa gazociągu? Pobrane 01.10.2017 z https://www.money.pl.
 • URE. (2017). Pobrane 12.10.2017 z https://www.ure.gov.pl.
 • WiseEuropa. (2015). Polski węgiel: Quo Vadis? Perspektywy rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Pobrane 12.10.2017 z http://wise-europa.eu.
 • WiseEuropa. (2017). Ukryty rachunek za węgiel 2017 Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce — wczoraj, dziś i jutro. Pobrane 12.10.2017 z http://wise-europa.eu.