Catallaxy

Redaktor naczelny

dr Ilona Pietryka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Polska

Redaktor prowadzący

dr hab. Sławomir Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

Redaktor statystyczny

dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Adam Balcerzak, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska (mikroekonomia)

dr hab. Wojciech Giza, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska (historia myśli ekonomicznej)

dr Maciej Kassner, Uniwersytet Warszawski, Polska (politologia)

dr Mikołaj Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska (nowa ekonomia instytucjonalna, ekonomika organizacji)

dr hab. Justyna Łapińska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (handel międzynarodowy)

dr Zofia Łapniewska, Uniwersytet Jagielloński, Polska (ekonomia ekologiczna, granice wzrostu)

dr hab. Michał Moszyński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Polska (ekonomia instytucjonalna, historia myśli ekonomicznej)

dr hab. Michał Pietrzak, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (ekonometria)

dr Renata Śliwa, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska (ekonomia regulacji)

dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Polska (ekonomia feministyczna)

Rada Naukowa

dr inż. Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Maciej Grodzicki, Uniwersytet Jagielloński, Polska

dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, Polska

doc. Ing. Tomáš Meluzín, PhD, Brno University of Technology, Czechy

dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Uniwersytet Warszawski, Polska

prof. dr hab. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

prof. dr hab. Michał Pietrzak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polska

dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. UEP, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

prof. dr hab. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński, Polska

doc. Ing. Marek Zinecker, PhD, Brno University of Technology, Czechy

dr Dorota Żuchowska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Polska

Zespół recenzentów

dr Katarzyna Kamińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska

dr Małgorzata Kędzior-Laskowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Sławomir Kuźmar, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

dr Tomasz Legiędź, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Jarosław Nazarczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Elżbieta Rogalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Bartosz Totleben, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska