Catallaxy

Redaktor naczelny

dr Ilona Pietryka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktor statystyczny

dr hab. Piotr Fiszeder, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Redaktorzy tematyczni

dr Adam Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (mikroekonomia)

dr hab. Justyna Łapińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (handel międzynarodowy)

dr hab. Michał Moszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (ekonomia instytucjonalna, historia myśli ekonomicznej)

dr Michał Pietrzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska (ekonometria)

Rada Naukowa

dr Artur Gajdos, Uniwersytet Łódzki, Polska

doc. Ing. Tomáš Meluzín, PhD, Brno University of Technology, Czechy

doc. Ing. Marek Zinecker, PhD, Brno University of Technology, Czechy

dr Dorota Żuchowska, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Polska

Zespół recenzentów

dr Sławomir Czech, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Polska

dr Katarzyna Kamińska, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Polska

dr Małgorzata Kędzior-Laskowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Mikołaj Klimczak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska

dr Sławomir Kuźmar, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska

dr Tomasz Legiędź, Uniwersytet Łódzki, Polska

dr Jarosław Nazarczuk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Elżbieta Rogalska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

dr Bartosz Totleben, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska