Catallaxy

Catallaxy

Volume 3 Issue 2 December 2018, ss. 81–88

Indie w globalnym systemie pomocy rozwojowej

Autor:

Katarzyna Pałgan 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2018

doi: 10.24136/cxy.2018.009

Cytowanie:

Pałgan, K. (2018). Indie w globalnym systemie pomocy rozwojowej. Catallaxy, 3(2): 81–88. doi:10.24136/cxy.2018.009.

Abstrakt

Motywacja: W literaturze przedmiotu brakuje oceny efektywności pomocy rozwojowej otrzymywanej i świadczonej przez Indie. Korzyści wynikające z uzupełnienia istniejącej luki poznawczej były głównym motywem podjęcia tematu.

Cel: Celem artykułu jest ocena pomocy rozwojowej, kierowanej do Indii, jako jednego z wschodzących donatorów. Uwzględniono różne aspekty rozwoju, zwłaszcza w perspektywie najmniej zamożnych mieszkańców państwa.

Materiały i metody: Wykorzystano analizę literatury przedmiotu, analizę danych wtórnych, obserwację uczestniczącą oraz analizę wizualną.

Wyniki: Na podstawie przeglądu literatury oraz wniosków z obserwacji można wyciągnąć wniosek o braku skuteczności oraz efektywności pomocy rozwojowej zarówno otrzymywanej, jak i świadczonej przez Indie. Ponadto stwierdzono, że przypadek Indii wskazuje na niezgodność definicji pomocy rozwojowej jako instrumentu prowadzącego do rozwoju państw-beneficjentów, a raczej jako środka tworzenia relacji politycznych i ekonomicznych służących w głównej mierze państwom donatorom.

Słowa kluczowe:

pomoc rozwojowa; Indie; wschodzący donatorzy

  JEL:

I31; O19; N45

Bibliografia

 • Alesina, A., i Dollar D. (1998). Who gives foreign aid to whom and why? Journal of Economic Growth, 5(1). doi:10.1023/A:1009874203400.
 • CEBR. (2014). World economic league table 2015. Pobrane 10.04.2018 z https://cebr.com.
 • Encyklopedia PWN. (2018). Pobrane 10.04.2018 z https://encyklopedia.pwn.pl.
 • JICA. (2015). Signing of Japanese ODA loan agreement with India. Pobrane 10.04.2018 z https://www.jica.go.jp.
 • JICA. (2016). JICA extends ODA loan of 25,796 million Japanese Yen (approx. INR 1,535 crore) for Odisha Integrated Sanitation Improvement Project (Phase II). Pobrane 10.04.2018 z https://www.jica.go.jp.
 • JICA. (2017). JICA extends ODA loan of approximately INR 900 crores for Odisha forestry sector development project (Phase 2). Pobrane 10.04.2018 z https://www.jica.go.jp.
 • Kopiński, D. (2011). Pomoc rozwojowa: teoria i polityka. Warszawa: Difin.
 • Nowik, M. (2014). The dynamics of development assistance in Asia: the case study of India. International Business and Global Economy, 33. doi:10.4467/23539496IB.13.051.243.
 • OECD. (2018). Net ODA. Pobrane 10.04.2018 z https://data.oecd.
 • Rothermund, D. (2010). Indie: nowa azjatycka potęga. Warszawa: Dialog.
 • Sahoo, P. (2015). Dynamics of rural poverty in Odisha. MPRA Paper, 75520.
 • Słownik Języka Polskiego PWN. (2018). Pobrane 10.04.2018 z http://sjp.pwn.pl.
 • Sobotka, B. (2009). Efektywność pomocy rozwojowej. Warszawa: SGH.
 • Szulec, P. (2015). Indie: gospodarcza potęga z wieloma słabościami. Pobrane 24.07.2015 z http://inwestycje.pl.
 • Transparency International. (2018). Corruption perceptions index 2017. Pobrane 10.04.2018 z https://www.transparency.org.
 • World Bank. (1997). India: Orissa agricultural development project. Pobrane 10.04.2018 z http://documents.worldbank.org.
 • World Bank. (2006). India: Orissa health systems development project. Pobrane 10.04.2018 z http://documents.worldbank.org.
 • World Bank. (2016). Odisha poverty, growth & inequality. Pobrane 10.04.2018 z http://documents.worldbank.org.
 • World Bank. (2017). Odisha higher education program for excellence and equity. Pobrane 10.04.2018 z http://projects.worldbank.org.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze źródeł Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej (Toruń, 20.04.2018).