Catallaxy

Catallaxy

Volume 3 Issue 2 December 2018, ss. 103–110

Efekt wypychania prywatnych transferów przez publiczny system emerytalny

Autor:

Agata Skorupka 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Oryginalny artykuł naukowy

Opublikowany online 30.06.2018

doi: 10.24136/cxy.2018.005

Cytowanie:

Skorupka, A. (2018). Efekt wypychania prywatnych transferów przez publiczny system emerytalny. Catallaxy, 3(2): 103–110. doi:10.24136/cxy.2018.005.

Abstrakt

Motywacja: Według Banku Światowego, wprowadzenie emerytur wypiera aż od 20% do 91% prywatnych transferów. Efekt wypychania jest największy dla najuboższych gospodarstw domowych, czyli tych, które powinny być głównymi beneficjentami publicznego systemu emerytalnego. Wedle poglądów prezentowanych w literaturze, poddaje to w wątpliwość zasadność wprowadzenia powszechnego systemu emerytalnego.

Cel: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzenie obowiązkowego systemu emerytalnego skutkuje wypchnięciem prywatnych transferów, skierowanych do osób starszych, a także, w przypadku odpowiedzi twierdzącej, ewentualne określenie skali tego zjawiska. Pozwoli to ocenić celowość wprowadzenia powszechnego systemu emerytalnego w państwach rozwijających się.

Materiały i metody: Dokonano krytycznego przeglądu badań empirycznych, zaprezentowanych w literaturze, a następnie zweryfikowano je przy pomocy zmodyfikowanego modelu OLG (overlapping generations). Symulacji dokonano w programie Dynare/Octave.

Wyniki: Dowiedziono, że nawet jeśli efekt wypychania istnieje w skrajnej formie, nie należy na tej podstawie wyciągać wniosków o sprawności funkcjonowania systemu emerytalnego. Co więcej, nawet w takim przypadku, jego wprowadzenie jest opłacalne — zwiększa łączną konsumpcję oraz społeczny dobrobyt.

Słowa kluczowe:

system emerytalny; srebrna gospodarka; OLG

  JEL:

J11; J14; J18

Bibliografia

 • Altonji, J., Hayashi, F., i Kotlikoff, L. (1997). Parental altruism and inter vivos transfers: theory and evidence. Journal of Political Economy, 105(6). doi:10.1086/516388.
 • Barro, R. (1974). Are government bonds net wealth? Journal of Political Economy, 82(6). doi:10.1086/260266.
 • Becker, G. (1974). A theory of social interactions. Journal of Political Economy, 82(6). doi:10.1086/260265.
 • Bernheim, D., Shleifer, A., i Summers, L. (1985). The strategic bequest motive. Journal of Political Economy, 93(6). doi:10.1086/261351.
 • Cox, D. (1987). Motives for private income transfers. Journal of Political Economy, 95(3). doi:10.1086/261470.
 • Cox, D., Eser, Z. i Jimenez, E. (1997). Motives for private transfers over the life cycle: an analytical framework and evidence for Peru. Journal of Development Economics, 55(1). doi:10.1016/s0304-3878(97)00056-4.
 • Cox, D., Hansen, B., i Jimenez, E. (2004). How responsive are private transfers to income? Evidence from a laissez faire economy. Journal of Public Economics, 88(9–10). doi:10.1016/S0047-2727(03)00069-0.
 • Cox, D., i Jakubson, G. (1995). The connection between public transfers and private interfamily transfers. Jour-nal of Public Economics, 57(1). doi:10.1016/0047-2727(94)01438-T.
 • Fan, E. (2010). Who benefits from public old age pensions? Evidence from a targeted program. Economic Develop-ment and Cultural Change, 58(2). doi:10.1086/647977.
 • Gibson, J., Le, T., Olivia, S., i Rozelle, S., (2004). Private transfers and the crowding out hypothesis: semiparamet-ric and threshold regression. Evidence from four developing countries, Econometric Society 2004 Australasian Meetings, 112.
 • Góra, M. (2003). Inne spojrzenie na podstawowe zagadnienia ekonomii emerytalnej. Ekonomista, 4.
 • Jensen, R. (2003). Do private transfers ‘displace’ the benefits of public transfers? Evidence from South Africa. Journal of Public Economics, 88(1). doi:10.1016/s0047-2727(02)00085-3.
 • Jung, H., Pirog, M., i Lee, S. (2016). Do public pensions crowd out private transfers to the elderly? Evidence from South Korea. Journal of Pension Economics and Finance, 15(04). doi:10.1017/s1474747214000493.
 • Kaufman, D., i Lindauer, D. (1986). A model of income transfers for the urban poor. Journal of Development Economics, 22(2). doi:10.1016/0304-3878(86)90135-5.
 • Maitra, P., i Ray, R. (2003). The effect of transfers on household expenditure patterns and poverty in South Africa. Journal of Development Economics, 71(1). doi:10.1016/s0304-3878(02)00132-3.
 • Roberts, R. (1984). A positive model of private charity and public transfers. Journal of Political Economy, 92(1). doi:10.1086/261212.
 • World Bank. (2001). World development report 2000/2001. doi:10.1596/0-1952-1129-4.

Informacje uzupełniające

Źródła finansowania: artykuł został w całości sfinansowany ze środków własnych autora.

Uwagi: wyniki badania były zaprezentowane na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Problemy gospodarki światowej (Toruń, 20.04.2018).