Catallaxy

volume 2 Issue 1 june 2017

<br>Volume 2 Issue 1</br><br>June 2017</br>

Volume 2 Issue 1

June 2017

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 1–3

  • Łukasz Wiktor Olejnik

Determinanty poparcia dla członkostwa w Unii Europejskiej / ss. 5–12

  • Paweł Pisany, Wojciech Dejneka

Europejska Unia Rynków Kapitałowych a zróżnicowanie systemów finansowych państw członkowskich / ss. 13–25

  • Piotr Wiśniewski

E-gospodarka: problem regulacji / ss. 27–35

  • Anna Wiśniewska

Waluty wirtualne w kontekście teorematu regresji Ludwiga von Misesa / ss. 37–45