Catallaxy

volume 2 Issue 2 December 2017

<br>Volume 2 Issue 2</br><br>December 2017</br>

Volume 2 Issue 2

December 2017

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 47–49

  • Natalia Dudkiewicz

Wskaźniki handlu międzynarodowego a wybrane aspekty działalności Indykpol SA w latach 2011–2016/ ss. 51–58

  • Adam Pogorzelski

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekonomiczne  /ss. 59–70

  • Adam Pogorzelski

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w latach 2010–2015: aspekty ekologiczne i prawno-polityczne  /ss. 71–81

  • Maciej Zygadlewicz

Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a pozycja konkurencyjna Grupy Orange  /ss. 83–104

  • Maciej Zygadlewicz

Prywatyzacja branży telekomunikacyjnej w Polsce a sytuacja finansowa Grupy Orange  /ss. 105–129