Catallaxy

volume 4 Issue 1 June 2019

<br>Volume 4 Issue 1</br><br>June 2019</br>

Volume 4 Issue 1

June 2019

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 1–3

  • Mateusz Kateta

Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej  / ss. 5–12

  • Mateusz Mierzejewski

Wspólnoty nierówności: cechy społeczeństw z wysokim zróżnicowaniem dochodowym  / ss. 13–27

  • Andrzej Pestkowski

Koopetycja jako strategia glokalizacji przedsiębiorstw w Polsce / ss. 29–44

  • Artur Wachowiak, Kamil Kowalczyk

Dobrobyt społeczny w świetle ekonomii szczęścia na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej  / ss. 45–55

  • Marcin Zalewski

Zróżnicowanie metod zarządzania projektami informatycznymi jako źródło przewag konkurencyjnych  / ss. 57–72

  • Marek Ziętarski

Rosnące znaczenie przemysłu kreatywnego w Polsce na przykładzie rynku gier wideo  / ss. 73–82