Catallaxy

volume 5 Issue 1 June 2020

<br>Volume 5 Issue 1</br><br>June 2020</br>

Volume 5 Issue 1

June 2020

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 1–4

  • Olga Gers

Porównanie wsparcia dla Polski od Unii Europejskiej w ramach finansowania 2007–2013 i 2014–2020 / ss. 5–12

  • Paulina Pukin

Ekonomiczne i finansowe przyczyny szarej strefy w Unii Europejskiej / ss. 13–23

  • Joanna Ratajczak

Sposoby radzenia sobie ze zmianami demograficznymi w polskich organizacjach / ss. 25–34

  • Żaneta Sienkiewicz

Zjawisko drenażu mózgów w Polsce / ss. 35–41