Catallaxy

volume 5 Issue 2 December 2020

<br>Volume 5 Issue 2</br><br>December 2020</br>

Volume 5 Issue 2

December 2020

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 43–47

Wstęp

  • Sławomir Czech

Nowe Catallaxy: dyskurs ekonomiczny w XXI wieku  / ss. 49–60

artykuły

  • Tomasz Legiedz

Economic policy for development and the new institutional economics  / ss. 61–73

  • Kacper Ochocki

The ability of excise duty to reduce market failures in Poland  / ss. 75–86

  • Magdalena Owczarczuk

Institutional competitiveness of Central and Eastern European countries and the inflow of foreign direct investments  / ss. 87–96

  • Agnieszka Sokołowska

System gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej  / ss. 97–105

recenzje

  • Grzegorz Młynarski

Institutionalism in a nutshell [Review of the book Ekonomia instytucjonalna: zarys teorii i jej wymiar praktyczny, by K. Bentkowska]  / ss. 107–110