Catallaxy

volume 6 Issue 2 December 2021

<br>Volume 6 Issue 2</br><br>December 2021</br>

Volume 6 Issue 2

December 2021

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ

  • Strona redakcyjna / ss. 29–33

artykuły

  • Dominika Nurzyńska

Adaptation to Industry 4.0 in the Visegrád Group  / ss. 35–48

  • Jarosław Szewczyk

Euroscepticism in the Visegrád Group  / ss. 49–63