Catallaxy

ONLINE FIRST

Catallaxy oferuje usługę online first, która jest również określana jako publish ahead of print, publish before print, continuous publishing. Pozwala ona na udostepnienie gotowych artykułów, które oczekują w kolejce do przydzielenia ich do nadchodzącego wydania, przed ich właczeniem do ostatecznego numeru online czasopisma. Głównym celem usługi online first jest umożliwienie autorom badań dotarcia do odbiorców tak szybko, jak to możliwe. Zwiększa to upowszechnianie najnowszych badań i daje wcześniejszą możliwość cytowania.

Cytowanie artykułów online first

Cytowanie artykułów online first odbywa się z wykorzystaniem identyfikatora DOI. Każdemu artykułowi wydawanemu w czasopiśmie Catallaxy nadawany jest DOI, który jest trwale powiązany z adresem URL danego artykułu opublikowanego na Economic Publishing Platform. W cytowaniu nie podawany jest wolumen czasopisma, ani numery stron, dopóki proces kompletowania numeru nie zostanie zakończony. Artykuły należy cytować w następujący sposób:

Autor, A.A., i Autor, B.B. (rok). Tytuł artykułu. Catallaxy. Publikacja udostępniona online. doi:10.12136.XXXXX.

Tak podane cytowanie spełnia wszystkie kryteria niezbędne przy obliczaniu współczynnika Impact Factor.

Finalna wersja artykułu

Gdy artykuł online first zostanie przypisany do konkretnego numeru, cytuje się go podając wolumen czasopisma i numery stron, ciągle używając DOI:

Autor, A.A., i Autor, B.B. (rok). Tytuł artykułu. Catallaxy, wolumen(numer). doi:10.12136.XXXXX.

Finalna wersja artykułu nie różni się od wersji publikowanej w online first. Jeśli wprowadzane są jakiekolwiek zmiany, dokonywane są one zgodnie z procedurą opisaną na stronie czasopisma i Crossmark Policy Page. Czytelnik po kliknięciu w logo Crossmark przy każdym artykule ma dostęp do informacji o wszystkich zmianach dokonywanych w treści artykułu.

<br>ONLINE</br><br>FIRST</br>

ONLINE

FIRST

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ