Loading...

Catallaxy

ONLINE FIRST

Catallaxy oferuje usługę tzw. online first (w przypadku pism wydawanych również w wersji drukowanej nazywana jest również  ahead of print). Polega ona na bezzwłocznej publikacji artykułów spełniających kryteria kwalifikacji do publikacji określonych na stronie czasopisma, które nie zostały jeszcze przypisane do konkretnego numeru periodyku. Artykuły w usłudze online first pojawiają się już na etapie kompletowania materiału do wydania całego numeru półrocznika Catallaxy.

Zalety online first

Dzięki usłudze online first, proces wydawniczy jest krótszy, a badania autora szybciej docierają do odbiorców. Zwiększa to upowszechnianie najnowszych badań i daje wcześniejszą możliwość cytowania.

Cytowanie artykułów online first

Cytowanie artykułów online first odbywa się z wykorzystaniem identyfikatora DOI. Każdemu artykułowi wydawanemu w czasopiśmie Catallaxy nadawany jest DOI, który jest trwale powiązany z adresem URL danego artykułu opublikowanego na Economic Publishing Platform. W cytowaniu nie podawany jest wolumen czasopisma, ani numery stron, dopóki proces kompletowania numeru nie zostanie zakończony. Artykuły należy cytować w następujący sposób:

Autor, A.A., i Autor, B.B. (rok). Tytuł artykułu. Catallaxy. Publikacja udostępniona online. doi:10.12136.XXXXX.

Tak podane cytowanie spełnia wszystkie kryteria niezbędne przy obliczaniu współczynnika Impact Factor.

Finalna wersja artykułu

Gdy artykuł online first zostanie przypisany do konkretnego numeru zostanie on przeniesiony do sekcji numery czasopisma. Będzie go można zlokalizować za pośrednictwem DOI lub w katalogu czasopisma. W przypadku finalnej wersji artykułu znany jest wolumen czasopisma i numery stron, stąd należy go cytować następująco:

Autor, A.A., i Autor, B.B. (rok). Tytuł artykułu. Catallaxy, wolumen(numer). doi:10.12136.XXXXX.

Finalna wersja artykułu nie różni się od wersji publikowanej w online first. Jeśli wprowadzane są jakiekolwiek zmiany, dokonywane są one zgodnie z procedurą opisaną na stronie czasopisma i Crossmark Policy Page. Czytelnik po kliknięciu w logo Crossmark przy każdym artykule ma dostęp do informacji o wszystkich zmianach dokonywanych w treści artykułu.

<br>ONLINE</br><br>FIRST</br>

ONLINE

FIRST

 

 

CZYTAJ WIĘCEJ